top of page
herbafarm_akademi@8x.png

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme;

Kayıtlı işyeri ve şirket merkezi “Ahmet Bilgiç Cad. No:23 Gökçebel Yalıkavak Bodrum 48990 Muğla” adresinde mukim MK DANIŞMANLIK EĞİTİM TIBBİ ÜRÜNLER LTD ŞTİ (bundan sonra “HERBAFARM AKADEMİ veya EĞİTİM

KURUMU” olarak anılacaktır.) ile

 

diğer tarafta EĞİTİM KURUMU’nun HerbaFarm Akademi markasıyla düzenlediği eğitimlerin ve/veya eğitim gezilerinin katılımcısı (Bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1- İşbu Sözleşme konusu eğitim ve/veya eğitim gezisi; online ve canlı oturumlar, videolar ile “Zoom” adı verilen uzaktan eğitim/video konferans uygulaması üzerinden ve/veya canlı/fiziksel gerçekleştirilecek olup KATILIMCI’nın eğitime ve/veya eğitim gezisine şahsen katılması zorunludur.

2- Kayıt işlemlerini tamamlamış her KATILIMCI için tek giriş hakkı sağlanacaktır; eğitim kameralar açık şekilde

gerçekleştirilecektir.

 

3- Eğitimin belirlenen saatler içerisinde tamamlanmasını takriben ve daha sonraki süre zarfında eğitim video

kayıtları KATILIMCI ile paylaşılmayacak ve eğitim videolarına erişim izni verilmeyecektir.

 

4-  HERBAFARM AKADEMİ’nin eğitim ve/veya eğitim gezileri kapsamında KATILIMCI ile paylaştığı her tür bilgi, belge, eğitim kitabı, sunumlar ve içerikler HERBAFARM AKADEMİ’nin Fikri Mülkiyet Hakkı olup, çoğaltılamaz, kullanılamaz ve 3. kişilerle paylaşılamaz. KATILIMCI, online eğitimin tamamının ya da bir kısmının, eğitim sırasında paylaşılan görüntü, veri, bilgilerin her ne amaçla olursa olsun kaydedilmesinin ve/veya paylaşılmasının yasak olduğu hususunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

5- KATILIMCI’nın, işbu sözleşme konusu eğitime / eğitim gezisine katılan diğer kişilerin isim ve soy isimleri de dahil olmak üzere eğitim / eğitim gezisi sırasında paylaştığı herhangi bir bilgiyi her ne amaçla olursa olsun kayda alması ve paylaşması yasaktır.

 

6- İşbu Sözleşme kapsamında yer alan hükümlere aykırılık halinde zarara uğrayan KATILIMCI ve EĞİTİM

KURUMU’nun her türlü yasal hakkı saklı olup bu kapsamda aykırılığı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında her türlü yasal yola başvurulabilecektir.

 

7- İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve hükümlerini doğurur. Sözleşmenin herhangi bir

maddesinin herhangi bir sebeple iptali durumunda sözleşmenin tamamı geçerliliğini korur ve iptal edilmeyen maddeler taraflar için bağlayıcıdır.

 

8- İşbu sözleşme kapsamında meydana gelebilecek her türlü hukuki ihtilafta Muğla Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

 

İşbu Sözleşme tarafların rızası ile kaleme alınmıştır.

 

Okudum, onaylıyorum.

bottom of page